Vergi Çözümleri

 • Vergi inceleme danışmanlığı.
 • Vergi uyuşmazlığı danışmanlığı.
 • Vergi kanunları konusundaki uygulamalar.
 • Sektörel konularda teşvik ve destek unsurları.
 • Şirket satınalma, devir, bölünme ve tasfiye işlemlerinin yerine getirilmesi.
 • Yabancı sermaye, sermaye piyasası, bankacılık, finansal kiralama, factoring, teşvik, kambiyo mevzuatı.
 • Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulamaları.
 • Gümrük Vergileri.
 • Dolaylı vergilere bağlı raporlamaların geliştirilmesi.
 • Maliyetlerin kontrolü.
 • Dolaylı vergilerin mevzuata uygun olarak yönetilmesinin sağlanması.
 • Yasal mevzuat açısından yararlanılması mümkün olan iade, muafiyet ve istisnaların tespiti ve uygulaması.
 • Firmaların KDV yapılarının analizi.
 • KDV mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında yöneltilen sor.uların yanıtlanması
 • Katma Değer Vergisi iade alma hesaplamalarının gerçekleştirilmesi.
 • İade ya da teminat çözüm işlemleri için gerekli olan raporların hazırlanması.
 • Firmaların KDV indirim, iade, mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.
 • Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık, destek ve sürecin yönetilmesi hizmetleri.
 • Rapor değerlendirme komisyonları nezdinde gerçekleştirilen dinlenme taleplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.
 • Vergi davalarına ilişkin dava dilekçesinin hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi hizmetleri.
 • Özelge başvurularına ilişkin dilekçelerin hazırlanması ve teknik destek sağlanması.