AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Çözümleri

AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatları kapsamındaki hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

  • Mevcut faaliyetlerin AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı kapsamında değerlendirilerek yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi.
  • AR-GE merkezi, Teknoloji gGeliştirme Bölgeleri ve AR-GE proje desteklerine ilişkin başvuru dosyasının hazırlanmasına yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri.
  • AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı kapsamında vergisel teşvik ve desteklerden yararlanma şartları ve muhasebe uygulamalarına ilişkin destek sağlanması.
  • AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatında belirlenen kriterler doğrultusunda periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi.
  • AR-GE harcamalarının içeriğinin ve muhasebeleştirmesinin denetimi ve ilgili beyanname ve bildirgelerin kontrolü.
  • AR-GE indirimi tutarının hesaplanması.
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilecek ara dönem faaliyet raporlarının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına destek verilmesi.
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri faaliyetleri kapsamında yönetici şirkete ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak raporlara ilişkin destek sağlanması.