Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

  • Kurumsal Olgunluk Analizi
  • Kurumsal Yönetim Stratejisini Belirlenmesi
  • Kurumsal Organizasyon Yapılanması
  • Prim, Performans ve İK Süreçlerinin Kurgulanması
  • KPI Belirleme
  • Kurumsallaşma Yol Haritası
  • Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması