Ticaret Sicil Tescil Çözümleri

  • Şirket Kuruluş İşlemleri, Ticaret Sicil ve Vergi Dairesi açılış işlemleri.
  • Genel Kurul İşlemleri, Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği ve Tasfiye işlemleri
  • Sermaye artırımı / Sermaye Azaltımı işlemleri.
  • TTK uyarınca ilgili diğer tescil işlemleri.