Muhasebe Çözümleri

  • Muhasebe sisteminin kurulması ve hesap planının oluşturulması.
  • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve resmi defterlerin tutulması.
  • Mali tabloların -mizan, gelir tablosu, bilanço vb. hazırlanması.
  • Yılsonu kapanış işlemlerinin yapılması.
  • Denetim süreçlerde mali verilerin denetçilere sunulması.
  • Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini.