E-Dönüşüm

  • Firmanızın operasyonel süreçlerini dijital ortamda gerçekleştirimesi için gerekli, alt yapı, analiz , geliştirme çalışmalarının organize edilmesi.
  • Mevcut yapının e-dönüşüme uyumlu halde çalışabilmesi için gereki hazırlıkların yapılması.
  • Sektörel ve firma bazında mevzuat değişikliklerine orantılı şekilde tüm e-belge hizmetlerinin koordine edilmesi, gerekli rapor ve grafiklerin kullanıcıların bilgisine sunulması yönünde çalışmalar yapılması.